Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZÖVEG- ÉS KIADVÁNYSZERKESZTÉS

2009.09.07

A számonkérés rendje (2009 őszi félév)

A „Szöveg és kiadványszerkesztési alapismeretek” című tanegység előadás, amelyet írásbeli vizsga zár le. Az írásbeli vizsga házi dolgozatként készítendő el, de a tanár megtagadhatja az index aláírását, ha alapos gyanú merül fel azzal kapcsolatban, hogy a hallgató a házi dolgozatot nem önállóan készítette el. A házi dolgozat nyersanyaga a http://latin.elte.hu honlap nyitóoldaláról letölthető, „Szöveg- és kiadványszerkesztési vizsgafeladat” című, Microsoft Word formátumú dokumentum. (A szöveg az órát tartó tanár egyik, tavaly előtt megjelent tanulmánya, más célra való felhasználása a megfelelő hivatkozásokkal lehetséges, ld. adatait a publikációk között.) Ennek főszövegén és lábjegyzetein semmilyen tartalmi változtatást nem kell végrehajtani, irodalomjegyzéke viszont szándékoltan hibás, így ezt tipográfiailag egységesíteni kell az órán elhangzott szabályoknak megfelelően. A főszövegben a címeket és az idézeteket kettős bekezdésjel (sorkihagyás) előzi meg és követi: ezek csak a nyers szöveg könnyebb áttekintését szolgálják, a későbbi szerkesztés során kiiktatandók, azaz sehol nem következhet egymás után két ¶). A feladat elkészítésére az anyag közzétételétől 2010. január 4-ig (hétfő) bezárólag van lehetőség. Az elkészült dolgozatokat legkésőbb ekkor kell továbbítani elektronikus levélhez (e-mail) csatolva a kiadvanyszerkesztes@hotmail.com címre. A levélben a hallgató tüntesse föl teljes, becézetlen nevét (a levél címe és az elkészült feladat fájlneve is a hallgató nevével legyen azonos, pl. „Földváry Miklós István.doc” – ez fontos, különben az egyszerre beérkező, közel 200 vizsgafeladat kezelhetetlenné válik). A tanár a dolgozat kézhezvételét válaszlevélben jelzi (szöveg nélkül, egyszerű „Reply” formában). Ha a hallgató a leadási határidőhöz képest két napon belül, azaz 2010. január 6-án (szerda) éjfélig nem kap válaszlevelet, akkor (de csak akkor) haladéktalanul írjon figyelmeztetést a foldvarymiklos@hotmail.com címre. Ha valamiért erre sem kap választ egy napon belül (csütörtök), érdeklődjék személyesen a honlapon szereplő, otthoni telefonszámon. A jegybeírásra január 11-én, hétfőn fog sor kerülni a Gólyavár alagsori előadójában. Érkezzenek ábécésorrendben délelőtt déli 12 órától kezdve. Az esetleges utóvizsgát január 25-én, hétfőn tartom szóbeli formában. A vizsga sikeres letételének föltétele, hogy az ETR-ben meghirdetett időpontra föliratkozzanak. Ez a meghirdetés csak adminisztratív, azt a célt szolgálja, hogy az ETR vizsgalapot generáljon, ténylegesen nem tartunk vizsgát a megjelölt alkalommal.
 
A vizsgafeladat elkészítésének menete a követező
 
1) Állítsa be egy üres (normál sablonú) dokumentum lap- és tükörméretét, fej- és lábléceit a következő szabvány szerint. Lapméret: A5, fölső-alsó margók: 2,5 cm, bal-jobb margók: 2 cm, fejléc-lábléc: 1,75 cm.
2) Hozzon létre az üres dokumentumban az órán tanultaknak megfelelő betű- és bekezdéstulajdonságokkal rendelkező cím- és szövegstílusokat az alább felsorolt kategóriákra, és nevezze el őket egységesen. Minden más esetlegesen fönnmaradt, törölhető stílust töröljön. A stílusnevek kezdődjenek az Ön nagybetűs monogramjával, ezután szóköz nélkül rövid kötőjel következzék, végül ezt kövesse a stílus neve kisbetűvel (pl. „XY-stílus”). A stílusok ezek legyenek: tompa, normál, főcím, alcím, alalcím, idézet, bibliográfia. Minden stílusban használja a Garamond betűtípust, a főszöveg betűmérete legyen 10 pt, a főcím félkövér középen, az alcím kiskapitális középen, az alalcím a főszöveghez képest 2 pt-tal nagyobb normál betű balra. Az idézetek legyenek a főszövegnél 2 pt-tal kisebbek, balra-jobbra végig behúzva a normál behúzás mértékének megfelelően. A bibliográfiában használjon függő behúzást. Minden egyéb tekintetben alkalmazkodjék az előadáson elhangzott szempontokhoz.
3) Az így kialakított dokumentumot mentse a stílusnevekkel egyező kezdetű néven sablonként (pl. „XY.dot”), majd zárja be, és nyisson meg ennek alapján egy új dokumentumot. Másolja át ebbe a vizsgafeladat teljes szövegét, majd mentse a fájlt úgy, hogy a fájlnév a saját neve legyen (Vezetéknév Keresztnév, egyszerű szóközzel elválasztva).
4) A főszöveget, az idézeteket, a szerzőnevet, a bibliográfiát, a lábjegyzeteket és a háromféle címtípust (római számos, arab számos, latin betűs) alakítsa a megfelelő stílusúra. A lábjegyzeteket igazítsa a szöveghez (tehát ne a lap széléhez). A lábjegyzeteket elválasztó vonalat törölje, a lábjegyzet folytatását jelző vonalat ízlésesen rövidre csökkentse. Mindkettő legyen pontosan egy sor magasságú.
5) Végezze el a főszöveg finomtördelését (nyelv beállítása, automatikus és szükség esetén kézi elválasztás, széthúzott sorok és elkerülendő sorvégi karakterek kiiktatása). Ezután törölje a fölösleges bekezdésjeleket.
6) Szúrja be a szükséges, formázatlan töréspontokat a fejezetcímek elé.
7) Lássa el a dokumentumot ízléses és a funkciónak megfelelő oldalszámozással és fejlécekkel (lap tetején, kívül, 2 pt-tal kisebb, mint a főszöveg, a fejléc szövege 1 pt-tal ritkított verzál). A szakaszkezdeteket hagyja fejléc nélkül, a bal oldali fejlécekben a megfelelő alcímet (arab számos), a jobb oldaliakban a megfelelő alalcímet (latin betűs) tüntesse föl.
8) Javítsa a bibliográfiát az órán tanult szabványnak megfelelően. Ügyeljen a kötőjelek megkülönböztetésére, a pont- és vesszőhasználatra, a kiemelések típusaira.
9) Lássa el a dokumentumot címlappal, a főszöveget ezután kezdje páratlan oldalon.
10) Hozzon létre és szerkesszen meg jó ízléssel egy automatikus tartalomjegyzéket a szöveg végén, páratlan oldalon, majd egy névmutatót a lábjegyzetekben szereplő szerzők vezetéknevéből. Mind a Tartalomjegyzék, mind a Névmutató páratlan oldalon kezdődjék és kapjon saját fejlécet. A névmutatót szerkessze vonallal elválasztott két hasábba, betűmérete legyen 2 pt-tal kisebb a főszövegénél, az oldalszámokat szedje dőlttel.
 
A vizsgafeladat elbírálásakor a felsorolt szempontok mindegyikét figyelembe vehetjük.
 
Megjegyzések
A Microsoft Word 2003-as vagy esetleg régebbi változatát használják, semmiképpen ne a 2007-es változatot. Aki a Wordnél fejlettebb kiadványszerkesztő programmal akar dolgozni, indokolt esetben megteheti. Kérem, hogy ebben az esetben pdf formátumban is mellékelje a végeredményt. Ezeket a beadványokat viszont különös szigorúsággal fogom elbírálni. Az előírtakhoz közel áll saját Ordinarius Strigoniensis szövegkiadásom tipográfiája, ezt mintának is tekinthetik, akit érdekel, megtekintheti vagy beszerezheti a Latin Tanszék könyvtárában (F épület, alagsor). Végig egyetlen fájlba dolgozzanak, azaz ne mentsék az anyagot más néven és ne másolják át másik fájlba onnantól kezdve, hogy a kialakított sablonba átmásolták a szöveget. Dolgozzanak teljesen önállóan, a házi dolgozat nagy bizalmat föltételez a részemről, így a csalás puszta gyanújára is jogomban áll elégtelent adni. Ez természetesen nem célom vagy szándékom.
Jó munkát kívánok!
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Sarafem And Weight Gain KelEmbacy

(KelEmbacy, 2019.10.18 03:40)

Buy Xenical Cheap Sito Di Vendita Gravi Kamagra <a href=http://buycial.com>cialis tablets for sale</a> Propecia Effects High Blood Pressure

gsn casino games aggyu

(AjsexKeymn, 2018.07.06 12:31)

online casino games <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">bovada casino</a> gsn casino games <a href=" https://onlinecasinoplay.us.org/">online casino gambling</a> | <a href=https://onlinecasinoplay.us.org/>casino online</a> <a href=https://onlinecasinoplay.us.org/>casino slots</a>