Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZÖVEG- ÉS KIADVÁNYSZERKESZTÉS VIZSGAFELADAT

2010.12.31

A számonkérés rendje (2010 őszi félév)

A „Szöveg és kiadványszerkesztési alapismeretek” című tanegység előadás, amelyet írásbeli vizsga zár le. Az írásbeli vizsga házi dolgozatként készítendő el, de a tanár megtagadhatja az index aláírását, ha alapos gyanú merül fel azzal kapcsolatban, hogy a hallgató a házi dolgozatot nem önállóan készítette el. A házi dolgozat nyersanyaga, mintája és útmutatója három, az alább beágyazott linkekről letölthető, „Vizsgafeladat 2010 nyersanyag/minta/útmutató” című, doc, illetve pdf formátumú dokumentum. Az ifile.it honlap behívása után a "Request download ticket", majd a "Download" gombra kell kattintani, ha a letöltés nem kezdődik meg, az oldal tetején lévő hivatkozással megindítható. (A szöveg az órát tartó tanár egyik 2009-es, angolul megjelenés előtt álló tanulmányának kiadatlan magyar változata, más célra való felhasználása a megfelelő hivatkozásokkal lehetséges.) Ennek főszövegén semmilyen tartalmi változtatást nem kell végrehajtani, lábjegyzeteinek szakirodalmi hivatkozásai viszont szándékoltan kissé hibásak, így ezeket tipográfiailag egységesíteni kell az órán elhangzott szabályoknak megfelelően.

 

A feladat elkészítésére az anyag 2010. december 31-i közzétételétől 2011. január 7-ig (24 óra) bezárólag van lehetőség. Az elkészült dolgozatokat legkésőbb ekkor kell továbbítani elektronikus levélhez (e-mail) csatolva a kiadvanyszerkesztes@hotmail.com címre. A levél tartalma közömbös, címe viszont legyen a hallgató teljes, becézetlen neve egyszerű szóközzel tagolva, és az elkészült feladat fájlneve is a hallgató nevével legyen azonos, pl. „Földváry Miklós István.doc” – ez fontos, különben az egyszerre beérkező, közel 200 vizsgafeladat kezelhetetlenné válik). A dolgozat kézhezvételét automatikus válaszlevél jelzi. Ha a hallgató a leadási határidőhöz képest egy napon belül, azaz 2010. január 8-án éjfélig nem kap automatikus válaszlevelet, akkor (de csak akkor) haladéktalanul írjon figyelmeztetést a foldvary.miklos@btk.elte.hu címre. Ha valamiért erre sem kap választ, a jegybeírásra hozza magával valamilyen adathordozón az elkészített vizsgafeladatot.

 

A jegybeírásra január 10-én, fog sor kerülni a Gólyavár alagsori előadójában. Érkezzenek ábécésorrendben délelőtt fél 10 órától kezdve. Az esetleges utóvizsgát később, ott megbeszélendő időpontban tartom, szóbeli formában. Ennek helyét szükség esetén később pontosítom. A vizsga sikeres letételének föltétele, hogy az ETR-ben meghirdetett időpontra föliratkozzanak. Ez a meghirdetés csak adminisztratív, azt a célt szolgálja, hogy az ETR vizsgalapot generáljon, ténylegesen a jegybeírást tartjuk a megjelölt alkalommal.

 

A vizsgafeladat elkészítésének menete a követező

 

1) Állítsa be egy üres (normál sablonú) dokumentum lap- és tükörméretét, fej- és lábléceit a minta szerint. Lapméret: A4, fölső-alsó margók: 5 cm, bal-jobb margók: 3,5 cm, fejléc-lábléc: 4 cm.

2) Hozzon létre az üres dokumentumban az órán tanultaknak megfelelő betű- és bekezdéstulajdonságokkal rendelkező cím- és szövegstílusokat a minta szerinti kategóriákra, és nevezze el őket egységesen. Minden más esetlegesen fönnmaradt, törölhető stílust töröljön. A stílusnevek kezdődjenek az Ön nagybetűs monogramjával, ezután szóköz nélkül rövid kötőjel következzék, végül ezt kövesse a stílus neve kisbetűvel (pl. „FM-stílus”). A stílusok ezek legyenek: tompa, normál, főcím, alcím, alalcím, lábjegyzet, képaláírás, fejléc, oldalszám. Minden stílusban használja a Garamond betűtípust, a főszöveg betűmérete legyen 12 pt, a főcímé 18 pt, az alcímé 14 pt, az alalcímé szintén 14 pt. A behúzás mértéke mindenütt 0,44 cm. Minden egyéb tekintetben alkalmazkodjék az előadáson elhangzott szempontokhoz és a mintához. A főcím és az alcím sortávolsága 22 pt, az utóbbi után 44 pt marad ki.

3) Az így kialakított dokumentumot mentse a stílusnevekkel egyező kezdetű néven sablonként (pl. „FM.dot”), majd zárja be, és nyisson meg ennek alapján egy új dokumentumot. Másolja át ebbe a vizsgafeladat teljes szövegét, majd mentse a fájlt úgy, hogy a fájlnév a saját neve legyen (pl. Földváry Miklós.doc, egyszerű szóközzel elválasztva).

4) A főszöveg tompa és behúzott bekezdéseit, a lábjegyzeteket és a háromféle címtípust alakítsa a megfelelő stílusúra. A lábjegyzeteket elválasztó vonalat törölje, a lábjegyzet folytatását jelző vonalat ízlésesen rövidre csökkentse (12 cm jobbról). Mindkettő legyen pontosan egy sor magasságú.

5) Végezze el a főszöveg finomtördelését (nyelv beállítása, ellenőrzés aktiválása (elválasztási zóna 0,25 cm), automatikus és szükség esetén kézi elválasztások, széthúzott sorok és elkerülendő sorvégi karakterek kiiktatása). A végeredmény feleljen meg mindenben a mintapéldánynak.

6) Lássa el a dokumentumot a minta szerinti oldalszámozással és fejlécekkel (lap tetején, kívül, 2 pt-tal kisebb, mint a főszöveg, a fejléc szövege 1 pt-tal ritkított verzál). A bal oldali fejlécekben a szerzőnevet, a jobb oldaliakban a főcímet tüntesse föl.

7) Javítsa a jegyzetek hivatkozásait az órán tanult szabványnak megfelelően. Ügyeljen a kötőjelek megkülönböztetésére, az idézőjelekre, a kiemelések típusaira.

8) Méretezze a képet a tükörhöz és formázza a képaláírást a mintának megfelelően.

9) Szorgalmi feladatként és természetesen a jobb értékelés reményében készíthet még tartalomjegyzéket és névmutatót is a lábjegyzetekben szereplő szerzőnevekből. Ezeket a szöveg egészéhez illő tipográfiával a kép utáni oldalon helyezze el.

 

A vizsgafeladat elbírálásakor a felsorolt szempontok mindegyikét figyelembe vehetjük, a végeredmény a mintadokumentum részletekig pontos megfelelője kell, hogy legyen.

 

Megjegyzések

A Microsoft Word 2003-as vagy esetleg régebbi változatát használják, semmiképpen ne a 2007-es vagy a legújabb változatot. Aki a Wordnél fejlettebb kiadványszerkesztő programmal akar dolgozni, indokolt esetben megteheti. Kérem, hogy ebben az esetben pdf formátumban is mellékelje a végeredményt. Ezeket a beadványokat viszont különös szigorúsággal fogom elbírálni. Végig egyetlen fájlba dolgozzanak, azaz ne mentsék az anyagot más néven és ne másolják át másik fájlba onnantól kezdve, hogy a kialakított sablonba átmásolták a szöveget. Dolgozzanak teljesen önállóan, a házi dolgozat nagy bizalmat föltételez a részemről, így a csalás puszta gyanújára is jogomban áll elégtelent adni. Ez természetesen nem célom vagy szándékom.

Jó munkát kívánok!

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.