Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZÖVEG- ÉS KIADVÁNYSZERKESZTÉS, 13. óra

2008.12.08

A számonkérés rendje

A „Szöveg és kiadványszerkesztési alapismeretek” című tanegység előadás, amelyet írásbeli vizsga zár le. Az írásbeli vizsga házi dolgozatként készítendő el, de a tanár megtagadhatja az index aláírását, ha alapos gyanú merül fel azzal kapcsolatban, hogy a hallgató a házi dolgozatot nem önállóan készítette el. A házi dolgozat nyersanyaga a http://data.hu/get/945662/Szoveg-_es_kiadvanyszerkesztesi_vizsgafeladat.doc.html linkről letölthető, „Szöveg- és kiadványszerkesztési vizsgafeladat” című, Microsoft Word formátumú dokumentum. (A szöveg az órát tartó tanár egyik, tavaly megjelent tanulmánya, más célra való felhasználása a megfelelő hivatkozásokkal lehetséges, ld. adatait a publikációk között.) Ennek főszövegén és lábjegyzetein semmilyen tartalmi változtatást nem kell végrehajtani, irodalomjegyzéke viszont szándékoltan hibás, így ezt tipográfiailag egységesíteni kell az órán elhangzott szabályoknak megfelelően. A főszövegben a címeket és az idézeteket kettős bekezdésjel (sorkihagyás) előzi meg és követi: ezek csak a nyers szöveg könnyebb áttekintését szolgálják, a későbbi szerkesztés során kiiktatandók. A feladat elkészítésére az anyag közzétételétől 2008. január 19-ig (hétfő) bezárólag van lehetőség. Az elkészült dolgozatokat legkésőbb ekkor kell továbbítani elektronikus levélhez (e-mail) csatolva a kiadvanyszerkesztes@hotmail.com címre. A levélben a hallgató tüntesse föl teljes nevét (a legjobb, ha a levél címe és az elkészült feladat fájlneve is a hallgató nevével azonos). A tanár a dolgozat kézhezvételét válaszlevélben jelzi. Ha a hallgató a leadási határidőhöz képest két napon belül, azaz 2008. január 21-én (szerda) éjfélig nem kap válaszlevelet, akkor (de csak akkor) haladéktalanul írjon egy figyelmeztetést a foldvarymiklos@hotmail.com címre. Ha valamiért erre sem kap választ egy napon belül (csütörtökig), érdeklődjék személyesen a Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszéken (ELTE BTK Múzeum krt. 4./F, II. emelet 230.) vagy a titkárságon megtudható telefonszámon. A jegybeírásra január 26-án, hétfőn fog sor kerülni a Gólyavár alagsori előadójában. Érkezzenek ábécésorrendben délelőtt fél 10 órától kezdve. Az esetleges utóvizsgát január 30-án, pénteken tartom szóbeli formában. Ennek helyét szükség esetén később pontosítom. A vizsga sikeres letételének föltétele, hogy az ETR-ben meghirdetett időpontra föliratkozzanak. Ez a meghirdetés csak adminisztratív, azt a célt szolgálja, hogy az ETR vizsgalapot generáljon, ténylegesen nem tartunk vizsgát a megjelölt alkalommal.
 
A vizsgafeladat elkészítésének menete a követező
 
1) Állítsa be egy üres (normál sablonú) dokumentum lap- és tükörméretét, fej- és lábléceit tetszőleges, de ízléses és a funkciónak megfelelő szabvány szerint.
2) Hozzon létre az üres dokumentumban az órán tanultaknak megfelelő betű- és bekezdéstulajdonságokkal rendelkező cím- és szövegstílusokat a 4. pontban felsorolt kategóriákra, és nevezze el őket egységesen. Ügyeljen a stílusnevek azonos kezdetére. Minden más esetlegesen fönnmaradt, törölhető stílust töröljön.
3) Az így kialakított dokumentumot mentse a stílusnevekkel egyező kezdetű néven sablonként, majd zárja be, és nyisson meg ennek alapján egy új dokumentumot. Másolja át ebbe a vizsgafeladat teljes szövegét.
4) A főszöveget, az idézeteket, a szerzőnevet, a bibliográfiát, a lábjegyzeteket és a háromféle címtípust (római számos, arab számos, latin betűs) alakítsa a megfelelő stílusúra. A lábjegyzeteket igazítsa a szöveghez (tehát ne a lap széléhez).
5) Végezze el a főszöveg finomtördelését (nyelv beállítása, elválasztás, széthúzott sorok és elkerülendő sorvégi karakterek kiiktatása). Ezután törölje a fölösleges bekezdésjeleket.
6) Szúrja be a szükséges, formázatlan töréspontokat a fejezetcímek elé.
7) Lássa el a dokumentumot ízléses és a funkciónak megfelelő oldalszámozással és fejlécekkel. A szakaszkezdeteket hagyja fejléc nélkül, a bal oldali fejlécekben a megfelelő alcímet (arab számos), a jobb oldaliakban a megfelelő alalcímet (latin betűs) tüntesse föl.
8) Javítsa a bibliográfiát az órán tanult szabványnak megfelelően. Ügyeljen a kötőjelek megkülönböztetésére, a pont- és vesszőhasználatra, a kiemelések típusaira.
9) Lássa el a dokumentumot címlappal, amelyre egy teljesen üres páros oldal következik.
10) Hozzon létre és szerkesszen meg ízlése szerint egy automatikus tartalomjegyzéket a szöveg elején vagy végén.
 

A vizsgafeladat elbírálásakor a felsorolt szempontok mindegyikét figyelembe vehetjük.

Megjegyzések

A Microsoft Word 2003-as vagy esetleg régebbi változatát használják, semmiképpen ne a 2007-es változatot. Aki a Wordnél fejlettebb kiadványszerkesztő programmal akar dolgozni, indokolt esetben megteheti. Kérem, hogy ebben az esetben pdf formátumban mellékelje a végeredményt. Ezeket a beadványokat viszont különös szigorúsággal fogom elbírálni.  

Az utolsó órán a keretek, szegélyek, táblázatok kérdésével foglalkoztunk. (Folytatjuk!!!)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Válasz a problémákra

(Földváry Miklós , 2009.01.16 22:11)

1. A probléma az, hogy a Word egy oldalon lévő két lábjegyzet-hivatkozás közt a folyamatos szakasztörést oldaltörésnek értelmezi. Ezen kétféleképpen lehet segíteni: a) a lábjegyzetek átalakításával végjegyzetekké; b) azzal, ha a lábjegyzeteket a szöveg alá, és nem az oldal aljához igazítják.
2. A számozatlan oldalakhoz az kell, hogy az oldalbeállításnál az első oldal eltérőnek legyen beállítva. Ebben az esetben az első és az üres második oldal is szakaszkezdet lesz, vagyis a fejléce első oldal élőfeje. Ha innen kitörlik a számot, és a folytatás nem ugyanaz, mint az előző, akkor minden rendben lesz. Ha azt akarják, hogy az első számozott oldal az 1-es, és ne a 3-as legyen, akkor a számozást az aktuális szakasztól kell beállítani, de erre nincs szükség.

feladatmegoldási probléma

(Bata, 2009.01.15 16:04)

Kedves Tanár Úr!
Két problémám van, amit nem sikerül megoldanom a kiadványszerkesztési feladatban. A folyamatos szakasztörés beiktatása után nálam új oldalon kezdődnek a szakaszok és nem jövök rá miért. Az órán tudom, hogy szó esett erről, de a megoldásról lemaradtam. Ezek után se a fejrész, se az oldalszámozás nem lesz megfelelő. A másik gondom az oldalszámozás: nem sikerül az első (címoldal) és a második (üres páros oldal) oldalszámát nem láthatóvá tennem, hiába próbálkozom a súgó "Az oldalszámozás indítása tetszőleges helyen" című részének rekonstruálásával.
Kérem segítségét, mert így - hiába próbálkozom - nem tudom befejezni a feladatot.
Üdvözlettel és köszönettel: Bata Zsófi

foldvarymiklos@hotmail.com

(FMI, 2008.12.15 21:15)

Ha valakinek problémája van a vizsgafeladat letöltésével, most már a http://latin.elte.hu/ nyitóoldalán is megtalálja. A február 2-i időpontot módosítottam január 31-re.

aniko_czakler@freemail.hu

(Czákler Anikó, 2008.12.13 12:29)

Jó napot!

Nem kritikát írnék, csak egy megjegyzést. A 2008/2009-es tanév őszi félévének vizsgaidőszaka: 2008. december 15 (hétfő) -2009. január 30. (péntek)-ig tart. A vizsgaidőszak utolsó hete egyben az UV hét. A februári időpont már a tavaszi félévbe esik.