Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A TRIDENTI RÍTUS II.

2009.02.06

A félév tárgya az általános, történeti bevezetés után a tridenti mise gyakorlata a különféle szolgálatok szempontjából és általában. A számonkérés írásbeli vizsga formájában várható a félév végén.

A tervezett tematika:

1. A mise típusai az ünnepélyesség fokozatai szerint
2. Az írott források (könyvek), fölépítésük, használatuk
3. A mise szerkezete, ordinárium és proprium
4. A kalendárium és az ünnephierarchia
5. A templom és berendezése
6. Az asszisztensek és öltözetük
7. Zenei problémák és lehetőségek
8. A mise a pap szempontjából
9. A mise a ministránsok szempontjából
10. A mise az énekesek és az orgonista szempontjából
11. A mise a nép szempontjából
12. Az "extrák": processziós rítusok és a nagyhét

1. óra (II. 6.)

A mise típusai az ünnepélyesség fokozatai szerint.
Alaptípusok: Missa lecta, cantata, sollemnis, pontificalis
További kategóriák: pápai, pápai és püspöki lecta, püspöki a trónnál és a faldisztóriumnál, coram episcopo, cum cantu
A missa cantata problémája ("simplicior" és "sollemnior"), a típusok egysége, a konventmise, történelmi abúzusok az ének és az asszisztencia viszonyában

2. óra (II. 20.)

A mise írott forrásai. 
Közvetlen források: maga a misekönyv, abból különösen az 1570-es (van modern facsimile kiadása), az editio typicák, az 50-es és 60-as években az ismert változtatások. Ez a magánmisékben és a pap szempontjából. Egyéb könyvek: graduále, episztolárium, evangeliárium, esetleg az utóbbiak együtt, püspöknél kánonkönyv, egyébként kánontáblák. 
Magyar misekönyvek: Klinda-féle, Szunyogh, a fordítások: Káldi 1620, Tárkányi-féle átdolgozás, XX. századi átdolgozás. Szakaszos könyvek, görögkatolikusok.
Rubrikás források: Caeremoniale Episcoporum, direktórium (Lipovszky-honlapon fönt van), egyébként hasznos: Fortescue-Reid-O'Connor: The Ceremonies of the Roman Rite Described. magyarul: Mihályfi Ákos: A nyilvános istentisztelet. 
A misekönyv szerkezete: Bevezető részek: bullák, kalendárium, naptári kérdések, rubricae generales, ritus servandus, de defectibus. Törzsanyag: Proprium de tempore (temporále) ádventtől nagyszombatig, ordo missae, benne a kánon képpel, fülekkel, nagyobb betűvel, a temporále húsvéttól, proprium de sanctis Szent Andrástól, commune sanctorum (apostol, mártír, hitvalló, szűz stb., votív misék, proprium regni Hungariae. Egy proprium: introitus, kollekta, szentlecke, graduále-Alleluja, evangélium, offertórium, szekréta, posztkommúnió.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.