Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


LITURGIKUS LATIN KEZDŐKNEK, 1. óra

2008.09.17

Bemutatkozás, a követelmények és a taneszközök ismertetése.

A félév anyaga:

1. Jónás könyve a Vulgata szerint, alapos (kvázi memoriter) szövegismerettel, hagyományos magyar fordítás segítségével, főleg a szófajfelismerésre ügyelve
2. A latin fő- és melléknévragozás teljes rendszere
3. A miseordinárium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei és a Pater noster kívülről
4. A liturgikus formulák gyűjteménye (ld. alább)
5. Vocabularium liturgicum, azaz a legfontosabb liturgikus-egyházzenei terminológia ismerete
6. Folyamatos olvasás és megfelelő kiejtés
7. A liturgikus latinság rétegei és "irodalomtörténete"

Taneszközök

Mindent én adok, de szótárt be kell szerezni. Ajánlott (jobb híján) a Györkössy-féle latin-magyar (a magyar-latin nem kell), igényesebbeknek idővel a Finály. Mindkettő a klasszikus, tehát nem az egyházi latinhoz van. Aki komolyabban érdeklődik és tud németül, annak ajánlom Sleumer egyházi latin szótárát, megrendelhető itt: http://www.buch.de/buch/02061/418_kirchenlateinisches_woerterbuch.htm

Madas Edit Liturgikus latin nyelvkönyve (Egyházzenei Füzetek) kiváló, de inkább autodidakszisra ajánlom. Nyelvtanból a Nagy-Péter-Kovács kezelhetőbb, mint a Tegyey, de egyelőre a latin kisokos szintű kiadványok is megfelelők. Mindezek kaphatók a jelentősebb könyvesboltokban.

 

A szükséges szöveganyag (1. fejezet):

Et factum est verbum Domini ad Ionam filium Amathi dicens : surge vade in Nineven civitatem grandem et praedica in ea quia ascendit malitia eius coram me : et surrexit Iona ut fugeret in Tharsis a facie Domini et descendit Ioppen et invenit navem euntem in Tharsis et dedit naulum eius et descendit in eam ut iret cum eis in Tharsis a facie Domini : Dominus autem misit ventum magnum in mari et facta est tempestas magna in mari et navis periclitabatur conteri : et timuerunt nautae et clamaverunt viri ad deum suum et miserunt vasa quae erant in navi in mare ut adleviaretur ab eis et Iona descendit ad interiora navis et dormiebat sopore gravi : et accessit ad eum gubernator et dixit ei quid tu sopore deprimeris surge invoca Deum tuum si forte recogitet Deus de nobis et non pereamus : et dixit vir ad collegam suum venite et mittamus sortes et sciamus quare hoc malum sit nobis et miserunt sortes et cecidit sors super Ionam : et dixerunt ad eum indica nobis cuius causa malum istud sit nobis quod est opus tuum quae terra tua et quo vel ex quo populo es tu : et dixit ad eos Hebraeus ego sum et Dominum Deum caeli ego timeo qui fecit mare et aridam : et timuerunt viri timore magno et dixerunt ad eum quid hoc fecisti cognoverunt enim viri quod a facie Domini fugeret quia indicaverat eis : et dixerunt ad eum quid faciemus tibi et cessabit mare a nobis quia mare ibat et intumescebat : et dixit ad eos tollite me et mittite in mare et cessabit mare a vobis scio enim ego quoniam propter me tempestas grandis haec super vos : et remigabant viri ut reverterentur ad aridam et non valebant quia mare ibat et intumescebat super eos : et clamaverunt ad Dominum et dixerunt quaesumus Domine ne pereamus in anima viri istius et ne des super nos sanguinem innocentem quia tu Domine sicut voluisti fecisti : et tulerunt Ionam et miserunt in mare et stetit mare a fervore suo : et timuerunt viri timore magno Dominum et immolaverunt hostias Domino et voverunt vota : et praeparavit Dominus piscem grandem ut degluttiret Ionam et erat Iona in ventre piscis tribus diebus et tribus noctibus : et oravit Iona ad Dominum Deum suum de utero piscis : et dixit clamavi de tribulatione mea ad Dominum et exaudivit me de ventre inferni clamavi et exaudisti vocem meam : et proiecisti me in profundum in corde maris et flumen circumdedit me omnes gurgites tui et fluctus tui super me transierunt : et ego dixi abiectus sum a conspectu oculorum tuorum verumtamen rursus videbo templum sanctum tuum : circumdederunt me aquae usque ad animam abyssus vallavit me pelagus operuit caput meum : ad extrema montium descendi terrae vectes concluserunt me in aeternum et sublevabis de corruptione vitam meam Domine Deus meus : cum angustiaretur in me anima mea Domini recordatus sum ut veniat ad te oratio mea ad templum sanctum tuum : qui custodiunt vanitates frustra misericordiam suam derelinquunt : ego autem in voce laudis immolabo tibi quaecumque vovi reddam pro salute Domino : et dixit Dominus pisci et evomuit Ionam in aridam.

A latin miseordinárium

KÝRIE, eléison. Kýrie, eléison. Kýrie, eléison. Christe, eléison. Christe, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.

GLÓRIA in excélsis Deo. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen.

CREDO in unum Deum. Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum. Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. Génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine: et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis: sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est. Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. Et ascéndit in cælum: sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per Prophétas. Et unam sanctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vitam ventúri sǽculi. Amen.

SANCTUS, sanctus, sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

AGNUS Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

A Miatyánk, az Üdvözlégy és az Apostoli hitvallás

PATER noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen tuum, advéniat regnum tuum, fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra, panem nostrum cottidiánum da nobis hódie, et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris, et ne nos indúcas in tentatiónem, sed líbera nos a malo! Amen.

AVE, María, grátia plena, Dóminus tecum! Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, mater Dei, ora pro nobis peccatóribus nunc et in hora mortis nostræ! Amen.

CREDO in Deum, Patrem omnipoténtem, creatórem cæli et terræ. Et in Iesum Christum, Fílium eius únicum, Dóminum nostrum, qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex María Vírgine, passus sub Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus et sepúltus, descéndit ad ínferos, tértia die resurréxit a mórtuis, ascéndit ad cælos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis, inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos. Credo in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam ætérnam. Amen.

Liturgikus formulák

Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
Qui fecit cælum et terram.

A mi segítségünk az Úr nevében.

Aki az eget és a földet alkotá.

Benedicámus Dómino!
Deo grátias!

Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!

Caríssimi!

Kedveseim!

Convérte nos, Deus salutáris noster!
Et avérte iram tuam a nobis!

Téríts meg minket, szabadító Istenünk!
És fordítsd el rólunk haragodat!

Deus, in adiutórium meum inténde!
Dómine, ad adiuvándum me festína!

Isten, figyelmezz az én segítségemre!
Uram, siess megsegíteni engem!

Divínum auxílium máneat semper nobíscum!
Amen. (Et cum frátribus nostris abséntibus.)

Isten segítsége maradjon mindenkor mivelünk!
Ámen. (És távollévő testvéreinkkel is.)

Dómine exáudi oratiónem meam!
Et clamor meus ad te véniat!

Uram, hallgasd meg könyörgésemet!

És az én kiáltásom jusson eléd!

Dómine, lábia mea apéries!
Et os meum annuntiábit laudem tuam.

Uram, nyisd meg ajkamat!
És szám a te dicséretedet hirdeti.

Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Dóminus det nobis suam pacem!
Et vitam ætérnam, amen!

Az Úr adja nekünk az ő békességét!
És az örök életet, ámen!

Dóminus vobíscum!
Et cum spíritu tuo!

Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!

Fidélium ánimæ per miseri­cór­di­am Dei requiéscant in pace!
Amen.

A meghalt hívek lelkei Isten irgal­má­ból békességben nyugodjanak!
Ámen.

Flectámus génua!
Leváte!

Boruljunk térdre!
Álljatok fel!

Fratres!

Atyámfiai!

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto!
Sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum, amen!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké, ámen!

Glória tibi, Dómine!

Dicsőség neked, Istenünk!

Grátias agámus Dómino Deo nostro! ­
Dignum et iustum est.

Adjunk hálát Urunknak Istenünknek!
Méltó és igazságos.

In diébus illis …

Ama napokban …

In illo témpore …

Azon időben …

In nómine Patris et Fílii et Spíritus Sancti.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ite, missa est.
Deo grátias!

A szentmise véget ért.
Istennek legyen hála!

Laudétur Iesus Christus!
In ætérnum, amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen.

Laus tibi, Christe.

Áldunk Téged, Krisztus.

Laus tibi, Dómine, rex ætérne glóriæ!

Dicséret neked Krisztus, örök dicsőség királya!

Léctio epístolæ beáti N. Apóstoli ad N.

Szentlecke szent N. apostolnak az N(ek)hez írt leveléből.

Ora pro nobis!
Oráte pro nobis!

Könyörögj érettünk!
Könyörögjetek érettünk!

Ora pro nobis, Sancta Dei Génitrix!
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi!

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!

Orémus!

Könyörögjünk!

Pax Dómini sit semper vobís­cum!
Et cum spíritu tuo!

Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!
És a te lelkeddel!

Per [eúndem] Dóminum no­strum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte [eiúsdem] Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

[Ugyanazon] a mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik [ugyanazzal] a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.

Krisztus a mi Urunk által.

Ámen.

Réquiem ætérnam dona ei(s), Dómine!
Et lux perpétua lúceat ei(s)!

Requiésca(n)t in pace!
Amen.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki(k)!
És az örök világosság fényeskedjék neki(k)!
Nyugodjék/nyugodjanak békében!
Ámen.

Sequéntia sancti evangélii secúndum N.
Glória tibi, Dómine!

Evangélium szakasza Szent N. szerint.
Dicsőség neked, Istenünk!

Sursum corda!
Habémus ad Dóminum.

Emeljük föl szívünket!
Fölemeltük az Úrhoz.

Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nóminis sui, ad utilitátem quoque nostram totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ!

Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!

Tu autem, Dómine, miserére nobis!
Deo grátias!

Te pedig, Urunk, irgalmazz nekünk!

Istennek legyen hála!

Verbum Dómini.
Deo grátias! 

Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála!

 A vocabulariumot később teszem közzé, a kiejtésről és a liturgikus latin "irodalomtörténetről" a továbbiakban lesz szó, az ehhez szükséges szövegeket az adott órák után fogom közzétenni.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.