Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


LITURGIKUS LATIN NYELV 1. (KEZDŐ)

2009.09.16

TEMATIKA 
1. Az anyag ismertetése: a liturgikus latinság fogalma, a kiejtés, az olvasandó anyag, memoriter, az egyházi év szókincsének alapelemei
2. Az egyházi év szókincse

Az egyházi év (alapfogalmak)
hora
óra
dies
nap
hebdómada [görög eredetű],
septimána [latin eredetű]
hét
mensis
hónap
annus
év
tempus/státio
évszak
hiems, hiemális 2
tél, téli
ver, vernus 3
tavasz, tavaszi
æstas, æstívus 3
nyár, nyári
autúmnus, autumnális 2
ősz, őszi
dies feriáles
köznapok
dies domínica/domínica
dies Solis [pogány, ill. vulgáris]
vasárnap
féria secúnda (dies Lunae)
hetfő
féria tértia (d. Martis)
kedd
féria quarta (d. Mercúrii)
szerda
féria quinta (d. Iovis)
csütörtök
féria sexta (d. Véneris)
péntek
sábbatum (d. Satúrni)
szombat
Dies Véneris Sancta
nagypéntek (korai forrásokban)
~ beate Maríae Vírginis
A Boldogságos Szűz Mária ~
~ Dómini nostri Iesu Christi
A mi Urunk, Jézus Krisztus ~
Az egyházi év (temporále)
Időszakok
Advéntus
Úrjövet, ádvent
tempus Nativitátis
karácsonyi idő
tempus post Epiphániam
vízkereszt utani idő (évközi 1.)
Septuagésima
böjtelő
Quadragésima
nagyböjt
tempus Passiónis
Szenvedés ideje
Hebdómada Maior/Sancta
nagyhét
Tríduum Sacrum
szent háromnap
tempus Paschále
húsvéti idő
dies pentecóstes/quinquagínta
ötvennap
octáva Resurrectiónis
húsvét nyolcada
octáva Pentecóstes
pünkösd nyolcada
tempus post Pentecósten/Trinitátem
pünkösd/Szentháromság vasárnapja utáni idő (évközi 2.)
tempus per annum [újabban]
évközi idő
Napok
domínica prima in Advéntu Dómini (Ad te levávi)
ádvent első vasárnapja
domínica secúnda in Advéntu Dómini (Pópulus Sion)
ádvent második vasárnapja
domínica tertia in Advéntu Dómini (Gaudéte)
ádvent harmadik vasárnapja
domínica quarta in Advéntu Dómini (Roráte/Meménto)
ádvent negyedik vasárnapja
vigília
előnap (régiesen: böjt)
Natívitas/Natále DNIC
karácsony (Születés)
octáva
nyolcad, nyolcadnap
Sanctus Stéphanus protomártyr
Szt. István első vértanú
Sancti Innocéntes
Aprószentek
Circumcísio DNIC
kiskarácsony (Körülmetélés)
Epiphánia DNIC
Theophánia/Apparítio [ritkább]
vízkereszt (Megjelenés)
domínica in Septuagésima
(Circumdedérunt)
hetvenedvasárnap, kilenchagyó
domínica in Sexagésima (Exsúrge)
hatvanadvasárnap
domínica in Quinquagésima (Esto mihi)
ötvenedvasárnap
féria tértia Carnis Prívii
húshagyókedd
féria quarta in cápite ieiúnii
Dies Cínerum
hamvazószerda (böjtfő)
domínica prima Quadragésimae
(Invocávit)
nagyböjt első vasárnapja
domínica secúnda Quadragésimae (Reminíscere)
nagyböjt második vasárnapja
domínica tértia Quadragésimae
(Oculi)
nagyböjt harmadik vasárnapja
domínica quarta Quadragésimae
(Laetáre)
nagyböjt negyedik vasárnapja
domínica in Passióne (Iúdica)
feketevasárnap (Szenvedés)
domínica [in] Ramis Palmárum
domínica Palmárum [újkori]
virágvasárnap
Cena Dómini
nagycsütörtök (Az Úr vacsorája)
Parascéve [ógörögül]
nagypéntek (Készület)
Sabbátum Sanctum
nagyszombat
Resurréctio DNIC
Pascha [héberül]
húsvét (Föltámadás)
Átvonulás 
domínica in Albis [depósitis]
(Quasi modo)
fehérvasárnap
domínica secúnda post Pascha
(Iubiláte)
húsvét utáni második vasárnap
domínica tertia post Pascha
(Misericórdia Dómini)
húsvét utáni harmadik vasárnap
domínica quarta post Pascha
(Cantáte)
húsvét utáni negyedik vasárnap
domínica quinta post Pascha
(Vocem iucunditátis/Rogáte)
húsvét utáni ötödik vasárnap
Ascénsio DNIC
áldozócsütörtök (Mennybemenetel)
dies Rogatiónum
(litánia minor)
keresztjáró napok
consecrátio ségetum
(litánia maior)
vetések megszentelése
Pentecóstes
pünkösd (Ötvened)
domínica … post Pentecósten/Trinitátem
pünkösd/Szentháromság utáni … vasárnap
domínica Trinitátis
Szentháromság vasárnapja
Corpus Christi
úrnapja (Krisztus Teste)
ieiúnia quáttuor témporum
évnegyedes-/kántorböjtök
Az egyházi év (szanktorále, kommúne)
memória
emléknap
festum
ünnep
sollémnitas
főünnep
natále
[mennyei] születésnap
commúne
közös rész
sanctorále
saját rész
uníus …
símplicis …
egy …
plúrium/plurimórum …
több …
apóstolus
apostol
martyr
mártír, vértanú
virgo
szűz
conféssor
hitvalló
doctor [ecclésiae]
egyházdoktor/-tanító
diáconus
levíta [emelkedett]  
diákonus, szerpap
présbyter (sacérdos)
áldozópap
epíscopus (póntifex)
ántistes [emelkedett]
praesul [költői]
püspök
abbas
apátúr
abbatíssa
apátnő
erémita
remete
religiósus
szerzetes
religiósa, moniále, sanctimoniále
apáca
rex
király
dux
herceg
regína
királynő
princeps
fejedelem
principéssa
hercegnő
deposítio
temetés
translátio
ereklyeátvitel
Decollátio S. Ioánnis Baptístae
Szent Iván Nyakavágása/Fővétele
Immaculáta Concéptio BMV
Szeplőtelen Fogantatás
Purificátio BMV
Hypapánti [görög eredetű]
Gyertyaszentelő (Tisztulás)
Találkozás
Annuntiátio BMV
Gyümölcsoltó Boldogasszony
(Angyali Üdvözlet)
Visitátio BMV
Sarlós Boldogasszony (Látogatás)
Sancta María de Nive
Havas Boldogasszony
Assúmptio (Dormítio) BMV
Nagyboldogasszony
(Mária Mennybevétele/Elszenderülése)
Natívitas BMV
kisboldogasszony (Születés)
Dedicátio ecclésiae
egyháznap, templomszentelés

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.