Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ZSOLOZSMA, 11. óra

2008.12.03

 

P. KELEMEN ÁRON OSB

A MONASZTIKUS LITURGIA

 

(vázlatos ismertetése)

 

 

 

 

1. Mit jelent a "monasztikus" liturgia?

 

1.1. A RB (Regula Benedicti) utasítássorozatai alapján összeállított zsolozsmarend

            – A RB 8-20. fejezetei rendezik a monasztikus liturgiát, az utasítássorozat tartalmazza a hórák számát és részletes felépítését, a zsoltárok beosztását

            – A monasztikus liturgia minden esetben "másodlagos" rendszer, egy meglévő liturgikus rendre (vö.: "sicut psallit...) kell alkalmazni a RB utasítássorozatát

 

1.2. Tételek, műfajok, ünnepek

            – A hórák szerkezetének ismertetésénél a következő műfajokkal találkozunk: zsoltár; antifóna; verzus; himnusz; ambroziánum (a nagyobb hórák himnuszai); kantikum; evangéliumból vett kantikum; responzórium; rövid responzórium; olvasmány; rövid olvasmány; kisliánia; "befejezés"

            – Incipittel csak három tétel: Te Deum; Te decet laus; Magnificat

            – Csak a húsvéti ünnepkört említi, valamint epifánia ünnepét, tud a szentek ünnepeiről, bár név szerint nem említi őket, több utalás a nem-liturgikus fejezetekben van, mint "határnap"

 

2. A hórák szerkezete

 

2.1. Matutinum

2.1.1. teljes rend, vasárnapokon és a szentek ünnepein

            – Domie labia mea.

            – 3. zsoltár "lassan", ant. nélkül

            – Invitatórium (antifónával vagy egyvégtében)

            – Ambroziánum

            – hat zsoltár antifonákkal

            – vers

            – négy olvasmány négy responzóriummal

            – hat zsoltár allelujával

            – vers

            – négy olvasmány négy responzóriummal

            – három, az apát által a próféták könyveiből kiválogatott kantikum allelujával

            – vers

            – négy olvasmány négy responzóriummal

            – Te Deum

            – Evangélium

            – Te decet laus

            – áldás

            – "és mindjárt következzék a reggeli dícséret"

– 2 –

 

2.1.2. Köznapi rend télen

            – Domie labia mea.

            – 3. zsoltár "lassan", ant. nélkül

            – Invitatórium (antifónával vagy egyvégtében)

            – Ambroziánum

            – hat zsoltár antifonákkal

            – vers

            – három olvasmány három responzóriummal

            – hat zsoltár allelujával

            – vers

            – olvasmány az apostoltól

            – vers

            – kislitánia

 

2.1.3. Köznapi rend nyáron ("az éjszakák rövidsége miatt")

            – Domie labia mea.

            – 3. zsoltár "lassan", ant. nélkül

            – Invitatórium (antifónával vagy egyvégtében)

            – Ambroziánum

            – hat zsoltár antifonákkal

            – vers

            – rövid olvasmány rövid responzóriummal

            – hat zsoltár allelujával

            – vers

            – olvasmány az apostoltól

            – vers

            – kislitánia

 

2.2. Laudes

            – 66. zsoltár "lassan", ant. nélkül

            – 50. zsoltár antifónával

            – további két kijelölt zsoltár antifónával

            – kantikum, "ahogyan a római egyház énekli"

            – laudate-zsoltárok

            – olvasmány az apostolok leveleiből

            – responzórium

            – ambroziánum

            – vers

            – evangéliumi kantikum

            – kislitánia (a miatyánkot az előljáró egymaga énekli)

            – befejezés

 

2.3. Prima, Tercia Szexta, Nóna

            – Deus in adiutórium

            – himnusz

            – három zsoltár

            – olvasmány

            – vers

            – kislitánia

            – befejezés

 

– 3 –

 

2.4. Vesperás

            – négy zsoltár antifonákkal

            – olvasmány

            – responzórium

            – ambroziánum

            – vers

            – Magnificat

            – kislitánia (a miatyánkot az elöljáró egymaga énekli)

            – befejezés

 

2.5. Kompletórium

            – három zsoltár

            – himnusz

            – olvasmány

            – vers

            – kislitánia

            – befejezés (áldásadással)

 

2.6. zsoltárbeosztás

            – Laudesben válogatott zsoltárok

            – a 118. zsoltár a vasárnapi és a hétfői (kivéve a hétfői prímát) kishórákban három-szakaszonként

            – a heti prímákban az 1-19. zsoltár, a többi kishórában a 119-127-ig

            – vesperásban 109-147.

            – kompletóriumban válogatott zsoltárok (3.; 90.; 133.)

            – a matutinumban a fennmaradó zsoltárok szétosztva, divíziókkal.

 

3. A monasztikus liturgia rövid története

 

3.1. Előzmények

            – Benedek előtti szerzők: Johannes Cassianus (12 zsoltár éjszaka); Regula

                Magistri (hórák beosztása, csak kurzív, kiegyenlítetlen zsoltárbeosztás);

                Benedek korának kialakult római gyakorlata

 

3.2. Középkor

            – Karoling kor: új tételek integrálása, a Frank Birodalom területén erősen

                érvényesülő egységesítési törekvések a liturgiában is megjelennek

            – 10-11. sz.-ban politikai vagy praktikus okokból nem lesz fontos a római

                kötődés, a közeli székesegyházak liturgiájára alkalmazzák a RB 8-20.

                fejezeteit, de ezeket is meglehetősen lazán kezelik

 

3.3. A "Benedictina" bulla – 1336.

            – Romanizáló reform pápai kezdeményezésre, gyakolatban a székesegyházi

                könyvek új átdolgozása a RB instrukcióinak pontos követésével. A könyv-

                nyomtatás és a kongregációk megalakulása miatt nagyobb régiók alakulnak

                ki egységes szertartáskönyvekkel, Közép-Európában Padova, Melk, Bursfeld

                központokkal

 

3.4. A 17. század

            – 1613. Breviarium Monasticum megjelenése, ami a Breviarium Romanumnak

                a RB instukciói szerint történő átdolgozása, a későbbiekben ez válik "a" nor-

                matív szövegkönyvvé

– 4 –

 

            – Franciaországban a reform-breviáriumok kora, a Szentszék nem hagyja jóvá,

                bár sokáig használatban maradnak, a humanista kor izlése szerint készültek

                pl.: a Vitónius-, Maurinus Breviáriumok

 

3.5. 1832. – Solesmes alapítása

            – Prosper Guéranger alapítása, célja a római liturgia helyreállítása a fennma-

                radt források alapján. Szövegkönyv a BM 1613., dallamok: rekonstrukció

            – Antiphonale Monasticum – kottás diurnale, napjainkig "etalon" a monaszti-

                kus liturgiában

 

3.6. Három út a II. Vatikáni Zsinat után

            – Az AM továbbra is használatban marad, esetleg rövidítésekkel, illetve nép-

                nyelvű zsoltárokkal

            – Solesmes kiadja a LitHor RB szerinti átdolgozását, itt a hórák szerkezete,

                zsoltárok beosztása nem, vagy csak részben módosul (prima hóra kiküszö-           bölése)

            – Szabad, ötletszerű "kompozíciók", amelyek ugyan monasztikusnak mondják

                magukat, de valójában szabad ötletelés alapján jöttek létre

 

4. Néhány szempont a kutatáshoz

            – Mivel másodlagos ritus, ezért az "instabil pontok", illetve az alkalmazás

                szabályainak feltérképezése jó eligazítást adnak a kutatáshoz.

            – Instabil pontok: a matutinum hóra antifona és responzórium-sorozatai

                kiegészítésre szorultak a székesegyházi offíciumhoz képest, ezek vizsgálata a

                leginkább informatív egy-egy forrás esetében

 

 

U. I. O. G. D.